Układ moczowy. Choroby

Zakażenia układu moczowego. Grupy ryzyka - zakażenia proste
Dla ułatwienia rozpoznawania i leczenia zakażeń układu moczowego, wyróżnia się dwie grupy tych infekcji - zakażenia proste (niepowikłane) oraz zakażenia skomplikowane (złożone, powikłane).
Zakażenia proste to zakażenia układu moczowego występujące tylko u zdrowych dziewcząt powyżej 5 lat oraz u zdrowych dojrzałych kobiet do okresu menopauzy. Nawrotowe niepowikłane zakażenia dolnego odcinka układu moczowego oznacza co najmniej 2 infekcje w okresie 6 miesięcy lub co najmniej 3 epizody zakażenia w ciągu roku, potwierdzone dodatnim wynikiem posiewu moczu.
 W prostych ZUM nie występują żadne stany chorobowe powodujące te infekcje, można tylko mówić o czynnikach sprzyjających, którymi są:
predyspozycje genetyczne - o takich predyspozycjach może świadczyć rodzinne występowanie nawrotów zakażeń u matki, sióstr, bliskich krewnych płci żeńskiej,
aktywność seksualna - często w czasie stosunku płciowego dochodzi do wprowadzenia bakterii do cewki moczowej, co przy zaniedbaniach higienicznych lub przetrzymywaniu moczu w pęcherzu po stosunku, ułatwia bakteriom ich rozwój i inwazję.
błędy w higienie osobistej (niedostateczna lub nadmierna higiena okolicy narządów płciowych), stany zapalne pochwy, urazy błony śluzowej i skóry okolicy narządów płciowych prowadzą do infekcji układu moczowego na skutek otwarcia wrót zakażenia. Stosowanie dopochwowych środków plemnikobójczych i mechanicznych środków antykoncepcyjnych - one jako ciała obce mogą powodować łatwiejsze wniknięcie drobnoustrojów patogennych.
przeniesienie zakażenia przez partnera seksualnego - drobnoustroje mogą podczas stosunku płciowego zostać przeniesione od zakażonego partnera, który może nie mieć żadnych objawów chorobowych.
zakażenie środowiskowe na skutek przeniesienia drobnoustrojów ze skażonych powierzchni (np. basen, toaleta) lub bielizny (np. ręczniki, bielizna osobista), a także podczas zabiegów medycznych w okolicy narządów płciowych (np. badanie ginekologiczne).
częste wykonywanie zabiegów kosmetycznych w okolicy sromu - wiele kobiet często poddaje się zabiegom usuwania owłosienia z okolicy sromu, co może również prowadzić do zakażenia, w szczególności gronkowcami na skutek zakażenia mieszków włosowych.




Diagnostyka
Pobranie moczu na badanie
Skóra wokół cewki moczowej u każdego człowieka jest zasiedlona przez różne bakterie, dlatego przed oddaniem moczu do badania konieczne jest dokładne umycie mydłem i bieżącą wodą okolicy krocza.
Skóra wokół cewki moczowej u każdego człowieka jest zasiedlona przez różne bakterie, dlatego przed oddaniem moczu do badania konieczne jest dokładne umycie mydłem i bieżącą wodą okolicy krocza a następnie wytarcie świeżym ręcznikiem (najlepiej papierowym). Do badania pobieramy tzw. środkową porcję moczu – oznacza to, że pierwsza część moczu jest oddawana do toalety, następnie należy wstrzymać oddawanie moczu, podstawić pojemnik i oddać mocz do około1/3 objętości pojemnika, a resztę moczu ponownie oddać do toalety.
Mocz może być pobierany do badania ogólnego do niejałowych pojemników, ale na posiew musi być pobrany do specjalnego sterylnego pojemnika, który można kupić w aptece lub sklepie z materiałami medycznymi. Po pobraniu mocz musi być przechowywany w temperaturze 4-8oC, ale nie można go przechowywać dłużej niż 24 godziny.
Ujemny wynik posiewu moczu mimo ewidentnych objawów zakażenia może być efektem pobrania moczu po podaniu leków przeciwbakteryjnych, znacznego rozcieńczenia moczu (wielomocz, niewydolność nerek) lub niewłaściwego przechowywania i transportu. W czasie trwania miesiączki badanie moczu może być niediagnostyczne.
Najczęstsze błędy prowadzące do fałszywych wyników posiewu moczu to niedostateczne umycie okolicy ujścia cewki moczowej przed pobraniem, pobieranie moczu do niejałowych pojemników, niewłaściwe przechowywanie moczu po pobraniu, pobieranie moczu z cewnika moczowego.
Badanie ogólne moczu
Rozpoznanie zakażenia dróg moczowych można oprzeć na wynikach ogólnego badania moczu, analizując przede wszystkim poziom obecności leukocytów.
Rozpoznanie zakażenia dróg moczowych można oprzeć na wynikach ogólnego badania moczu, analizując przede wszystkim poziom obecności leukocytów.
Stwierdzenie w badaniu ogólnym moczu obecność białych krwinek (leukocytów) powyżej 10 komórek/ml (co odpowiada > 10 komórek w polu widzenia w badaniu osadu odwirowanego moczu) pozwala na rozpoznanie zakażenia dróg moczowych. Czasami przy zakażeniu może współwystępować niewielkiego stopnia białkomocz lub krwinkomocz (> 5-10 erytrocytów w polu widzenia).
Na rynku są dostępne testy paskowe, które pozwalają szybko (wynik w ciągu 1-2 minut) i w prosty sposób wykryć infekcje w drogach moczowych. Metoda ta charakteryzuje się dużą swoistością (na poziomie ok. 95%) oraz dużą czułością (ok. 90%) przy leukocyturii 10-20/ml moczu.
W prawidłowo pobranym moczu u osoby zdrowej stwierdza się pojedyncze komórki bakterii lub ich brak. Do rozpoznania zakażenia układu moczowego niezbędne jest stwierdzenie bakterii w moczu w ilości przekraczającej przyjętą granicę, tzw. znamiennej bakteriurii.



Posiew moczu
W prawidłowo pobranym moczu u osoby zdrowej stwierdza się pojedyncze komórki bakterii lub ich brak. Do rozpoznania zakażenia układu moczowego niezbędne jest stwierdzenie bakterii w moczu w ilości przekraczającej przyjętą granicę, tzw. znamiennej bakteriurii.
W warunkach fizjologicznych mocz, który został pobrany bezpośrednio poprzez nakłucie z miedniczki nerkowej lub pęcherza moczowego jest jałowy, natomiast mocz pobrany z pęcherza moczowego poprzez cewnikowanie może zawierać do 100 jednostek tworzących kolonie/ml (<102 kolonii/ml), a metodą tzw. środkowego strumienia może zawierać drobnoustroje do 1000 kolonii/ml (<103 kolonii/ml) w zależności od szybkości namnażania się drobnoustroju w moczu.
Można przyjąć, że w 90% typowych przypadków wykrycie zakażenia układu moczowego uzyskuje się, gdy bakteriuria w moczu pobranego metodą środkowego strumienia wynosi powyżej 1000 kolonii/ml (>103 kolonii/ml) przy współistnieniu objawów zapalenia pęcherza moczowego oraz powyżej 10.000-50.000 kolonii/ml (>104 - 5x104 kolonii/ml) w przypadku objawów charakterystycznych dla odmiedniczkowego zapalenia nerek. W każdym z wyżej wymienionych przypadków należy dążyć do identyfikacji drobnoustroju i oceny lekowrażliwości (tzw. antybiogramu) na podstawie badania mikrobiologicznego.
Leczenie
Terapia antybiotykowa
Leczenie zakażeń układu moczowego rozpoczyna się zwykle zanim otrzymamy wynik posiewu moczu. Lekarz na podstawie objawów dobiera najskuteczniejsze leczenie.
Leczenie zakażeń układu moczowego rozpoczyna się zwykle zanim otrzymamy wynik posiewu moczu. Lekarz na podstawie objawów, wyników laboratoryjnych oraz swojej wiedzy na temat epidemiologii dotyczącej regionu, w którym pracuje oraz swojego doświadczenia dobiera najskuteczniejsze leczenie. Podstawą leczenia zakażeń układu moczowego jest podanie leku przeciwbakteryjnego, który jest skuteczny wobec najczęstszych drobnoustrojów wywołujących zakażenia dróg moczowych. Leki przeciwbakteryjne są wydawane jedynie na zlecenie lekarza (recepta), ze względu na uniknięcie nieuzasadnionych przypadków zastosowania antybiotyków.
Najczęściej w leczeniu zakażeń układu moczowego stosuje się antybiotyki z grupy penicylin, cefalosporyn, fluorochinolonów, sulfonamidów (ko-trimoksazol), nitrofuranu. W lekkich przypadkach leczenie może być prowadzone w domu. W przypadku, gdy objawy nie ustępują lub się nasilają pomimo leczenia lub przebieg infekcji jest ciężki, konieczne jest leczenie szpitalne. We wszystkich przypadkach powikłanego zakażenia układu moczowego wskazana jest hospitalizacja ze względu na poważny stan kliniczny, zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań oraz konieczność przeprowadzenia szybkiej diagnostyki, badań mikrobiologicznych, dożylnego podawania leków oraz w miarę możliwości usunięcie czynników sprzyjających zakażeniu.
Nawracające zakażenia układu moczowego wymagają oznaczania wrażliwości bakterii na leki, ponieważ często są wywoływane przez bakterie oporne na antybiotyki i powinny być leczone przez specjalistę np. urologa lub nefrologa. Pacjenci z przewlekłymi chorobami internistycznymi, u których występują zakażenia układu moczowego, powinni być także pod opieką jednego z wyżej wymienionych specjalistów.
Bakteriomocz bezobjawowy jest to występowanie bakterii w moczu w ilości znamiennej (> 105 bakterii/ml), ale bez towarzyszących dolegliwości, ani innych odchyleń w badaniu przez lekarza, czy też w badaniach laboratoryjnych – zazwyczaj taki stan nie wymaga leczenia.Bakteriomocz bezobjawowy jest wskazaniem do leczenia u chorych obciążonych cukrzycą, niewydolnością nerek, u dzieci i kobiet ciężarnych.



Leczenie wspomagające
Oprócz antybiotyków, po konsultacji z lekarzem, można stosować leki wspomagające, takie jak środki zakwaszające mocz (witamina C, wyciąg z żurawiny), ziołowe środki odkażająco-moczopędne, a także niesterydowe leki przeciwzapalne.
Oprócz antybiotyków, po konsultacji z lekarzem, można stosować leki wspomagające, takie jak środki zakwaszające mocz (witamina C, wyciąg z żurawiny), ziołowe środki odkażająco-moczopędne, a także niesterydowe leki przeciwzapalne. W przypadkach nawracających, przewlekłych infekcji dróg moczowych, lekarz może także zalecić terapię wspomagającą polegającą na zwiększeniu ogólnej odporności organizmu.
Szczepionki stosowane w zakażeniach dróg moczowych zawierają zabite komórki bakterii E. colii – najczęstszy patogen wywołujący infekcje w zakresie układu moczowego - lub ich fragmenty. Działają one na nieswoiste mechanizmy obronne organizmu prowadząc do zwiększenia miana przeciwciał typu IgA w wydzielinach błon śluzowych. Mogą także stymulować wytwarzanie swoistych przeciwciał przeciwko bakteriom zawartym w szczepionce. Przyjmowanie tych preparatów wraz z właściwie zastosowaną kuracją antybiotykową zwiększa prawdopodobieństwo wyleczenia aktualnej infekcji dróg moczowych oraz wydłuża okresy pomiędzy nawrotami.
Dodatkowe zalecenia pomocne przy leczeniu zakażenia układu moczowego to przyjmowanie dużej ilości płynów w celu zwiększenia ilości oddawanego moczu, częste oddawanie moczu i higiena okolicy krocza, częstsza zmiana bielizny osobistej, pranie bielizny osobistej w temp. co najmniej 50 stopni C.W nawracających zakażeniach układu moczowego, dodatkowe postępowanie między nawrotami infekcji obejmuje prawidłowe nawodnienie i zapewnienie dużej ilości moczu, częste i całkowite opróżnianie pęcherza, oddawanie moczu po każdym stosunku płciowym i przed snem, odpowiednią higienę osobistą, unikanie zaparć.



Badania medyczne

Badania medyczne. Сo musimy wiedzieć?
Jeśli chodzi o medycynę to najważniejszą są nie tylko lekarstwa, czy też lekarze, ale także bardzo ważne są badania, które czasami są konieczne do wykonania, jeśli się się zdiagnozować na jaką chorobę cierpi dana osoba. Takie badania jednak czasami są naprawdę bardzo skomplikowane i bolesne, a czasami nie znajdują zbyt wiele czasu. Wszystko to zależy od tego, jakie schorzenie chce się wykryć, czy też potwierdzić, ze go nie ma. Jednak wiele osób bardzo się boi wszelkich badań lekarskich, być może taki strach wynika z tego., że boją się że jednak będzie można w ich ciele znaleźć jakąś bardzo poważną chorobę. Nie ma jednak co się bać, ponieważ lepiej jest już znaleźć taką chorobę we wczesnym jej stadium, kiedy jest jeszcze ona dość łatwo uleczalna, niż unikać takich badań, by się potem okazało, że jednak jesteśmy chorzy, z tym, że zbyt długo zwlekaliśmy z badaniem i taka choroba już jest tak rozwinięta, może te szansę na wyzdrowienie nie są zbyt wielkie, jak to czasami jest w przypadku różnego rodzaju nowotworów, które najlepiej wykryć jak najszybciej, ponieważ można je prawie zawsze całkowicie wyleczyć.

Badania medyczne kiedyś
Kiedyś badania medyczne stały na zupełnie innym poziomie, co jest przecież całkowicie zrozumiałe, jako że i medycyna w tym czasie poszła bardzo do przodu, a więc nie ma się co dziwić, że teraz są nowocześniejsze metody badań, niż było to kiedyś. Kiedyś takie badania, jakie przeprowadzano na ludziach, były dla nich nie dość, że niekiedy bolesne, ponieważ nie znano tylu środków znieczulających, to jeszcze dużo bardziej ryzykowne dla ich zdrowia, niż dzisiaj. Długi czas poza tym nie było nawet możliwości wykonywania takich badań, które dzisiaj są przecież podstawowe, jak na przykład prześwietlenia. Dopiero Roentgen wykrył takie promieniowanie, które właśnie na takowe prześwietlanie pozwalają. Kiedyś lekarze często byli wyposażeni, tylko w słuchawki, za pomocą których mogli badać serce pacjenta, czy równo bije i już na takiej postawie musieli wydawać diagnozę, jednak było to setki lat temu. Od tego czasu medycyna już poszła bardzo do przodu i lekarze mają do dyspozycji dużo więcej badań i nie muszą polegać tylko na intuicji.


Badania medyczne obecnie
Obecnie mamy do dyspozycji bardzo wiele badan medycznych, które pozwalają na dość wczesną diagnostykę. Jednak badania badaniami, a do ich realizowania potrzebny jest bardzo drogi sprzęt, na który nie jest czasem stać dany szpital, a więc jest on już pozbawiony możliwości wykonywania takich czy innych badań. Jest to smutne, ponieważ badania są możliwe, tylko środki płatnicze nie pozwalają na to, by można je było wykonywać i tym samym w taki sposób ratować życie ludziom. Oczywiście takie badania, można wykonywać gdzie indziej, jednak są wielkie kolejki by można je było sobie zrobić, a czasami nie ma się naprawdę w ogóle czasu do stracenia, a więc jest to bardzo zła sytuacja, ponieważ rozwój choroby nie będzie czekał na to, czy jesteśmy już w stanie zrobić sobie badane i na którym miejscy w kolejce jesteśmy. Paradoks polega na tym, że chorobę można obecnie już wykryć naprawdę bardzo wcześnie, ale nie można takich badań zrobić, ponieważ nie ma się na to pieniędzy. Jest to tragiczne, jednak takie są realia polskiej służby zdrowia i się w najbliższym czasie nie zmienią.
Badania krwi
Badanie krwi należy do jednych z najbardziej popularnych badań, ponieważ nie jest ono skomplikowane, można je wykonać każdym ośrodku zdrowia, a pozwala na wykrycie naprawdę bardzo wielu nieprawidłowości. Takie badane polega na tym, że pielęgniarka pobiera nam krew z żyły, jaka znajduje się na zgięciu naszej ręki, zaciskając nam specjalną przepaską przedramię. Takie badanie nie boli, krwi także nie pobiera się zbyt wiele, ponieważ tylko jedną strzykawkę, jednak wiele osób się go panicznie boi,m mimo że tak naprawdę nie ma czego, ponieważ sam zabieg jest naprawdę bezbolesny i trwa tylko kilka chwil. przeprowadza badanie, to czasami może to jednak zaboleć, a nawet zostać siniak, który nie jest zbyt piękną ozdobą, po takim badaniu. Jednak generalnie nie należy się go bać, ponieważ tak naprawdę nie boli i nie można zemdleć, ponieważ tej krwi pobiera się naprawdę bardzo niewiele.
Badania moczu
Badanie moczu nie jest być może najprzyjemniejszym badaniem, ponieważ mocz jest taka wydzieliną, która raczej nie należy do tych, które chce się oglądać. Jednak mocz także zwiera w sobie bardzo wile informacji, a nie jest go trudno zbadać, więc jest badaniem, które dość często się zleca. Taki mocz, jeśli ma w sobie jakieś nieprawidłowości, może nam ukazać chorobę nerek, czy też inne schorzenia, na jakie można cierpieć. Zadanie pacjenta ogranicza się tylko do tego, by oddał mocz do specjalnego pojemniczka, który w tym właśnie celu dostaje, a już reszta należy do laboratorium. Właśnie dlatego w takich miejscach muszą pracować osoby dość wytrzymałe, ponieważ zmusza stale patrzeć na jakieś wydzieliny ludzkiego ciała, a to nie zawsze należy to tak bardzo przyjemnych zajęć, ponieważ czasami można się natknąć na rzeczy, których nikt by nie chciał wziąć w rękę, a tym bardziej jeszcze ich analizować przez jakiś czas i patrzeć na nie. Badanie moczu z pewnością nie jest ulubionym badaniem osób pracujących w laboratoriach analitycznych.

Badania szpitalne
Czasami niektóre badania, można wykonać tylko i wyłącznie w szpitalu, ponieważ są to badania, które wymagają użycia jakiegoś bardzo specjalistycznego sprzętu, a co za tym idzie, nie ma go każda przychodnia, ponieważ nasza służba zdrowia nie jest zbyt bogata i czasami nawet szpitale nie mają każdego potrzebnego im do odpowiedniego funkcjonowania sprzętu. Badania jakie się wykonuje w szpitalach przeważnie bardzo ludzi przerażają, bo wydaje sim się, ze zaraz sami będą musieli się do takiego szpitala udać, a jak wiadomo to miejsce nie jest tym, w którym chciałoby się spędzać wiele czasu,. Jednakże badania w szpitalach nie muszą w żadnym wypadku oznaczać, że my także będziemy musieli spędzać tam jakiś czas. Jednak zawsze warto jest na nie iść, ponieważ może to wyjść z pożytkiem dla naszego zdrowia, ponieważ każda choroba lubi być wykrywa wcześnie, a poza tym czasami może się także okazać, że nasze zmartwienia były daremne, jako że jesteśmy zdrowi i przypuszczenia lekarza się nie potwierdziły. Badania w szpitalach pozwalają na takie rzeczy właśnie.


Badania lekarskie

Badania lekarskie są to takie badania, kiedy lekarz może sam je wykonać przy pomocy sprzętu jaki ma w gabinecie. Oczywiście są to bardzo ograniczone badania, właśnie dlatego lekarze zawsze dajną także skierowania na badania bardziej specjalistyczne, je,soi mają wątpliwości co do stanu zdrowia swojego pacjenta. W gabinecie lekarz może sprawdzić co najwyżej ciśnienie, oraz puls, aa także zbadać serce, czy bije ono prawidłowo, czy też nasze płuca, czy nie są przez coś zajęte, lub gardło, za pomocą patyczków, które chyba każdemu kojarzą się z patyczkami od lodów. Tak więc lekarza mają naprawdę bardzo ograniczone pole do popisu jeśli chodzi o to, jakie badania mogą sami zrobić i jeśli chcą postawić diagnozę, która wykracza poza grypę, to muszą zlecić naprawdę bardzo wiele dodatkowych badań, które czasami są uciążliwe dla pacjenta, ponieważ w naszym kraju nie jest je tak łatwo wykonać, jako że niestety ale są kolejki chorych do takich badań i trzeba na nie bardzo długo czekać. Dlatego właśnie lekarze niechętnie dają skierowania na tego typu badania, ponieważ nie chcą zbyt obciążać limitów, oraz nie blokować kolejki osobom, które bardzo ich potrzebują.
Cykliczne badania medyczne
Niektóre badania medyczne nie są do wykonania tylko raz, ale trzeba je wykonywać regularnie, ponieważ wówczas zawsze monitorujemy sytuację. Takimi badaniami są na przykład badania mammograficzne, które trzeba robić co jakiś czas, ponieważ rak może się pojawić w każdym momencie, a jeśli się go wcześnie wykryje, to kobieta uniknie takiego dramatu, jakim jest walka z tak straszną chorobą, która czasami kończy się nawet amputacją piersi, które są przecież atrybutem kobiecości, a więc ich amputacja jest szczególnie bolesna dla kobiety, ponieważ czuje się ona pozbawiona tej kobiecości. Takie badania warto jest więc wykonywać tak jak to jest zalecane prze lekarzy, ponieważ można tym samym uniknąć naprawdę bardzo wielu problemów ze zdrowiem, czy też można je bardzo skutecznie leczyć, jeśli się je tak wcześnie wykryje. Jest to ważne, ponieważ najważniejsza w zasadzie w medycynie powinna być profilaktyka, ponieważ nawet jest ona dużo tańsza, niż samo leczenie, kiedy ta choroba jest już wykryta w stanie zaawansowanym.
Ważne badania medyczne
Badania medyczne są naprawdę bardzo ważne, ponieważ bez nich lekarz nie jest w stanie z całą pewnością stwierdzić, że dany człowiek jest na coś chory. Nie może przecież on liczyć tylko na to, że ma naprawdę dobra intuicję, ponieważ zdrowie i życie człowieka to jest zbyt poważna sprawa by się nią bawić i by ryzykować błędną diagnozę. Nie wolno więc lekceważyć zaleceń lekarzy, którzy proponują jakieś badania, ponieważ oni wiedzą co robią, a jeśli się ich nie robi, to potem można być bardzo zaskoczonym, jeśli się właśnie taką chorobę u nas wykryje. Jeśli więc tylko lekarz zaleca nam jakieś badanie, to nie ma co się wahać, ponieważ konieczne jest widocznie jego zrobienie i to jak najszybciej, chociaż z tym akurat w naszym kraju może być niemały problem, jako że niestety, ale na swoją kolej do jakiegoś badania trzeba przeważnie także odczekać jakiś czas, co jest bardzo złe, ponieważ choroba w tym czasie może się bardzo szybko rozwijać i dawać mniejsze szanse na jej całkowite wyleczenie, czego by każdy sobie przecież życzył.